TECH ซื้อ 12.05.2021 11:12

XRP/USD: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วคู่ XRP/USD ทดสอบระดับกลางของช่วงการซื้อขายของเมอเรย์ที่ 1.5625 (เมอเรย์ [4/8]) แต่จนถึงขณะนี้ไม่ประสบความสําเร็จ อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของการปรับฐานลงอย่างรุนแรงถูกขัดขวางโดยเส้นกลางของ Bollinger bands และระดับ 1.3672 (เมอเรย์ [3/8]) โดยทั่วไปความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในตลาดเนื่องจากการฟ้องร้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) กับ Ripple ทําให้การเติบโตของสินทรัพย์ช้าลงอย่างจริงจังในขณะที่เหรียญอื่นๆส่วนใหญ่กําลังแข็งแกร่งกับตําแหน่งของพวกเขาต่อทั้งดอลลาร์และ BTC สถานการณ์นี้นําไปสู่ความจริงที่ว่า XRP เริ่มสูญเสียตําแหน่งอีกครั้งในหมู่สกุลเงินชั้นนําในแง่ของสินทรัพย์ ถึงตอนนี้ลดลงไปอันดับที่เจ็ดอีกครั้งในรายการสินทรัพย์ชั้นนํา

เพิ่มเติม