FUND ซื้อ 03.05.2021 12:18

S&P 500: ปรับฐานก่อนการรายงานรอบใหม่

ดัชนี S&P 500 กำลังปรับฐานและตอนนี้ซื้อขายใกล้ 4192.0 ตราสารยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4200 จุดโดยยังคงมีปริมาณการซื้อขายที่สูงเนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการรายงานขององค์กร

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ

อารมณ์ตลาด

0% ขาย
100% ซื้อ