โหมดทดลองเดโม่

FUND ซื้อ 11.02.2020 11:12

Nasdaq-100: รีวิวทั่วไป

ดัชนี Nasdaq-100 กำลังเคลื่อนตัวในขาขึ้นที่มีเสถียรภาพปัจจัยหลักก็คือการเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเงินลงทุนจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยไปจนถึงตราสารที่มีความเสี่ยงสูงเช่นหุ้นและดัชนีหุ้น การไหลเข้าของสภาพคล่องนำไปสู่การเจริญเติบโตของดัชนี USD ที่ระดับปัจจุบัน 98.700 ซึ่งกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของดัชนีสหรัฐ ผู้นำการเจริญเติบโตเป็น Nasdaq-100 ซึ่งเพิ่ม 5.2% ในช่วงสัปดาห์

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด กำลังดำเนินการซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด กำลังดำเนินการขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด กำลังดำเนินการขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย

แนวโน้มตลาด

62.08% ขาย
37.92% ซื้อ