TECH ขาย 16.09.2020 12:22

Ethereum: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคา ETH กำลังปรับฐานหลังจากที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อยู่ที่ 360.00

เพิ่มเติม

FUND ขาย 08.09.2020 11:55

Ethereum: หลังการปรับฐานทรุดตัว

ราคา ETH ปรับฐานหลังจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเกิดจากการลดจำนวนเหรียญจากผู้ถือชั้นนำ ตั้งอยู่ที่ 348.00

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ

อารมณ์ตลาด

85% ขาย
15% ซื้อ