TECH ซื้อ 23.11.2020 11:14

BTC/USD: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทั้งคู่ยังคงซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ในอนาคตอันใกล้แนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไปโดยเห็นได้จากการกลับตัวขึ้นของ Bollinger Bands และการเติบโตของ MACD histogram ในโซนบวก อย่างไรก็ตาม Stochastic กำลังเตรียมที่จะออกจากเขต overbought ซึ่งไม่รวมการปรับฐานลงชั่วคราว ตอนนี้ราคากำลังสร้างฐานใกล้ 18750.00 (เมอเรย์ [7/8]) แต่ยังไม่สามารถทำลายได้ หากประสบความสำเร็จการเติบโตจะยังคงไปที่ 20000.00 (เมอเรย์ [8/8]) หรือ 21250.00 (เมอเรย์ [+1/8]) ระดับสำคัญสำหรับ "หมี" จะอยู่ที่ 17500.00 (เมอเรย์ [6/8]) การทำลายจะทำให้มีโอกาสในการลดลงของราคาไปที่ 16250.00 (เมอเรย์ [5/8] เส้นกลางของ Bollinger Bands) และ 15000.00 (เมอเรย์ [4/8]) อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกันนี้ดูเหมือนจะมีโอกาสน้อยลง

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ

อารมณ์ตลาด

51% ขาย
49% ซื้อ