TECH ซื้อ 26.02.2021 08:36

ATT Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอยู่ในการปรับฐานและอาจเติบโต

ในกราฟรายวันการปรับฐานลงของระดับสูงพัฒนาขึ้นในคลื่น (2) ซึ่งภายในคลื่น C ของ (2) สิ้นสุดลงและการพัฒนาของคลื่นลูกที่สาม (3) เริ่มต้นขึ้น ตอนนี้คลื่นแรกเข้าของระดับล่าง i ของ 1 ของ (3) ได้ก่อตัวขึ้นและการปรับฐานกำลังจะสิ้นสุดลงพัฒนาเป็นคลื่น ii ของ 1 หากสมมติฐานถูกต้องหลังของสิ้นสุดการปรับฐานราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 33.22–34.50 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 26.33

เพิ่มเติม