โหมดทดลองเดโม่

TECH ซื้อ 02.06.2020 09:29

ATT Inc: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเพิ่มขึ้น

ในกราฟ H4 การพัฒนาของการปรับฐานลงของระดับสูงขึ้นในคลื่น (2) เสร็จสมบูรณ์และการก่อตัวของคลื่น (3) เริ่มขึ้น ในขณะนี้คลื่นแรกของระดับต่ำ i ของ 1 ของ 3 ได้เกิดขึ้นการปรับฐานในคลื่น ii ของ 1 ของ 3 เสร็จสมบูรณ์และคลื่น iii ของ 1 กำลังพัฒนา หากการสันนิษฐานถูกต้องก็จะมีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าการเติบโตของราคาสินทรัพย์ไปที่ 35.45–39.54 ระดับ 29.21 สำคัญและ stop loss สำหรับสถานการณ์นี้

เพิ่มเติม