โหมดทดลองเดโม่

TECH ซื้อ 11.08.2020 08:44

ATT Inc: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจจะเติบโต

ในกราฟ 4 ชั่วโมงการปรับฐานลงของระดับสูงพัฒนาขึ้นในคลื่น (2) และการก่อตัวของคลื่น (3) เริ่มต้นขึ้นซึ่งคลื่นลูกแรกของระดับล่าง 1 ของ (3) เกิดขึ้น ตอนนี้การปรับฐานได้พัฒนาขึ้นในคลื่น iv ของ 1 และการก่อตัวของคลื่นที่ห้า v ของ 1 ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งการปรับฐาน (ii) ของ v ได้สิ้นสุดลง หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเพิ่มขึ้นภายในคลื่น (iii) ของ v ไปที่ระดับ 31.90–33.22 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 29.17

เพิ่มเติม