TECH ขาย 19.10.2021 08:29

PayPal Holdings Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอยู่ในการปรับฐานการลดลงเป็นไปได้

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่สามของระดับสูง (3) พัฒนาขึ้นและการปรับฐานลงเริ่มพัฒนาเป็นคลื่นที่สี่ (4) ตอนนี้คลื่น A ของ (4) กำลังพัฒนา ซึ่งภายในคลื่นลูกที่สามของระดับต่ำ iii ของ A กำลังก่อตัว หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะลงไปที่ระดับ 223.27–197.24 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 280.62

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก

อารมณ์ตลาด

0% ขาย
100% ซื้อ