TECH ซื้อ 04.05.2021 08:16

PayPal Holdings: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่สามของระดับสูง (3) พัฒนาซึ่งคลื่น 3 ของ (3) ก่อตัวขึ้น ตอนนี้การปรับฐานลงได้พัฒนาขึ้นเป็นคลื่น 4 ของ (3) และการพัฒนาของคลื่น 5 ของ (3) ได้เริ่มขึ้นซึ่งคลื่น iii ของ 5 ของระดับล่างกำลังก่อตัวขึ้น หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 330.00–357.90 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 226.40

เพิ่มเติม