TECH ซื้อ 27.07.2021 08:41

PayPal Holdings Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่สามของระดับสูง (3) จะเกิดขึ้นภายในซึ่งคลื่น 3 ของ (3) ก่อตัวขึ้นและการปรับฐานลงพัฒนาเป็นคลื่น 4 ของ (3) ตอนนี้คลื่น 5 ของ (3) กำลังพัฒนาภายในซึ่งคลื่น iv ของ 5 ของระดับล่างได้ก่อตัวและคลื่น v ของ 5 กำลังพัฒนา หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 320.00–350.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 286.49

เพิ่มเติม