FUND ซื้อ 14.06.2021 12:55

Pfizer Inc.: เติบโตท่ามกลางซัพพลายวัคซีนที่เพิ่มขึ้น

หุ้น Pfizer Inc. ซื้อขายที่ส่วนลด 2% สู่ระดับสูงสุดวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตราสารได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 14.5% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ออกหุ้นเติบโตขึ้น 2.55% ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.40%

เพิ่มเติม