TECH ซื้อ 22.02.2021 08:38

Microsoft Corp.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง (5) จะพัฒนาขึ้นซึ่งคลื่น 3 ของ (5) เกิดตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง iii ของ 3 กำลังพัฒนาซึ่งคลื่น (iii) ของ iii ได้ก่อตัวขึ้นและการปรับฐานกำลังพัฒนาเป็นคลื่น (iv) ของ iii หากสมมติฐานถูกต้องหลังของสิ้นสุดการปรับฐานราคาจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ 265.00–285.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 211.45

เพิ่มเติม