โหมดทดลองเดโม่

TECH ซื้อ 21.10.2019 09:11

Microsoft Corp: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

บนกราฟ 4 ชั่วโมงคลื่นลูกที่สามของระดับสูง (3) จะพัฒนาซึ่งคลื่น 5 จะพัฒนา ตอนนี้การปรับฐานสิ้นสุดลงในคลื่น iv ของ (5) และการพัฒนาของคลื่นที่ห้า v ของ (5) ได้เริ่มขึ้นแล้วภายในซึ่งคลื่น (i) ของ v ของ (5) ได้ก่อตัวขึ้น หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 150.00–155.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 133.17

เพิ่มเติม