โหมดทดลองเดโม่

TECH ซื้อ 03.08.2020 08:36

Microsoft Corp: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

บนกราฟ 4 ชั่วโมงคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง (5) ของ 3 จะพัฒนาขึ้นภายในซึ่งคลื่นที่ 3 ของ (5) เกิดขึ้นตอนนี้การปรับฐานสิ้นสุดลงในคลื่นลูกที่สี่ 4 ของ (5) และการพัฒนาคลื่นลูกที่ห้า 5 ของ (5) กำลังเริ่มขึ้น หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 230.00–240.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 196.16

เพิ่มเติม