TECH ซื้อ 08.03.2021 08:52

Microsoft Corp.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเพิ่มขึ้น

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่สามของระดับสูง 3 ยังคงพัฒนาต่อไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น (5) ของ 3 กำลังก่อตัวขึ้น ในขณะนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง 3 ของ (5) กำลังพัฒนาซึ่งภายในคลื่น iii ของ 3 ก่อตัวขึ้น หากสมมติฐานถูกต้องเราอาจคาดหวังการเติบโตของราคาของสินทรัพย์เป็น 265.00–285.00 ระดับ 222.50 เป็นระดับสำคัญและ stop loss สำหรับสถานการณ์นี้

เพิ่มเติม