TECH ซื้อ 18.10.2021 08:38

Microsoft Corp.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอยู่ในการปรับฐานและอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่สามของระดับสูง 3 เกิดขึ้นภายในซึ่งคลื่น (5) ของ 3 ก่อตัวขึ้น ตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง 3 ของ (5) ได้พัฒนาขึ้น และการปรับฐานกำลังก่อตัวเป็นคลื่นที่ 4 ของ (5) หากสมมติฐานถูกต้องหลังจากสิ้นสุดการปรับฐานราคาจะเพิ่มขึ้นไปที่ 325.00–350.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 279.30

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ

อารมณ์ตลาด

21% ขาย
79% ซื้อ