โหมดทดลองเดโม่

TECH ซื้อ 06.07.2020 08:24

Microsoft Corp: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

บนกราฟ 4 ชั่วโมงการปรับฐานลงพัฒนาขึ้นเป็นคลื่นลูกที่สี่ของระดับสูง (4) ของ 3 และคลื่น (5) ของ 3 เกิดขึ้น ตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง 3 ของ (5) กำลังพัฒนาซึ่งคลื่น iii ของ 3 กำลังก่อตัว หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 220.00–232.50 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 194.15

เพิ่มเติม