TECH ซื้อ 14.06.2021 08:28

Microsoft Corp.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง (5) ของ 3 จะเกิดขึ้นซึ่งภายในคลื่นที่ 3 ของ (5) ก่อตัวขึ้น ตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง iii ของ 3 ได้พัฒนาขึ้น การปรับฐานก่อตัวขึ้นเป็นคลื่นที่สี่ iv ของ 3 และการพัฒนาของคลื่นที่ห้า v ของ 3 ได้เริ่มต้นขึ้น หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 285.00–300.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 236.34

เพิ่มเติม