TECH ขาย 22.09.2021 08:30

JP Morgan Chase Co.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอยู่ในการปรับฐานการลดลงเป็นไปได้

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง (5) ก่อตัวขึ้นภายในซึ่งคลื่น 3 ของ (5) สิ้นสุดลง ตอนนี้การปรับฐานลงได้พัฒนาเป็นคลื่นลูกที่ 4 ของ (5) ซึ่งคลื่น a ของ 4 ได้ก่อตัวขึ้น คลื่น b ของ 4 ได้สิ้นสุดลงและคลื่น c ของ 4 กำลังพัฒนา หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะลงไปที่ระดับ 138.46–129.29 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 163.74

เพิ่มเติม