TECH ซื้อ 14.10.2020 08:52

JP Morgan Chase Co: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจจะเติบโต

ในกราฟรายวันการปรับฐานลงของระดับสูงพัฒนาขึ้นในคลื่นลูกที่สี่ 4 และการก่อตัวของคลื่น 5 เริ่มขึ้น ตอนนี้คลื่นลูกแรก (1) ของ 5 กำลังพัฒนาซึ่งการปรับฐานได้ก่อตัวเป็นคลื่น 4 ของ (1) หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 113.91–121.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 91.24

เพิ่มเติม