TECH ขาย 15.06.2021 08:25

Bank of America Corp.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจลดลง

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง 5 เกิดขึ้นภายในซึ่งคลื่น (3) ของ 5 พัฒนาขึ้น ตอนนี้การปรับฐานเริ่มก่อตัวเป็นคลื่นที่สี่ (4) ของ 5 หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะลดลงไปที่ระดับ 38.60–35.62 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 43.53

เพิ่มเติม