TECH ขาย 21.09.2021 08:31

Bank of America Corp.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจตก

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง 5 เกิดขึ้นภายในซึ่งคลื่น (3) ของ 5 พัฒนาขึ้น ตอนนี้การปรับฐานกำลังก่อตัวเป็นคลื่นที่สี่ (4) ของ 5 ซึ่งภายในคลื่น A ของ (4) ก่อตัว คลื่น B ของ (4) ได้พัฒนาและคลื่น C ของ (4) กำลังก่อตัว หากสมมติฐานถูกต้อง ราคาจะลงไปที่ระดับ 35.62–33.26 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 42.93

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก

อารมณ์ตลาด

0% ขาย
100% ซื้อ