TECH ซื้อ 04.05.2021 08:16

Bank of America Corp.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่สามของระดับสูง (3) จะก่อตัวขึ้นซึ่งภายในคลื่น 3 ของ (3) พัฒนาขึ้น ตอนนี้การปรับฐานได้ก่อตัวเป็นคลื่นลูกที่สี่ 4 ของ (3) และการพัฒนาของคลื่น 5 ของ (3) ได้เริ่มขึ้น หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 44.50–47.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 37.66

เพิ่มเติม