TECH ซื้อ 14.10.2021 08:21

Alibaba Group Holdings Ltd.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกแรกขึ้นของระดับสูง 1 ก่อตัวขึ้นและการปรับฐานลงพัฒนาเป็นคลื่น 2 ซึ่งภายในคลื่น (C) ของ 2 ก่อตัวขึ้น ตอนนี้การพัฒนาของคลื่นลูกที่สาม 3 กำลังเริ่มต้นซึ่งภายในคลื่นแรกเข้าของระดับล่าง i ของ 1 ของ (1) ของ 3 กำลังก่อตัว หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 232.33–275.28 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 139.26

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ

อารมณ์ตลาด

99% ขาย
1% ซื้อ