TECH ซื้อ 16.09.2021 08:09

Amazon.com Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่สามขึ้นของระดับสูง (3) พัฒนาซึ่งการปรับฐานพัฒนาเป็นคลื่นที่สี่ 4 ของ (3) และคลื่นที่ 5 ของ (3) ก่อตัวขึ้น ตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง iii ของ 5 ได้ก่อตัวขึ้น คลื่นการปรับฐาน iv ของ 5 ได้พัฒนาขึ้นและคลื่น v ของ 5 กำลังก่อตัว หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 4000.00–4300.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 3158.60

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก

อารมณ์ตลาด

0% ขาย
100% ซื้อ