TECH ซื้อ 14.10.2021 08:20

Amazon.com Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นที่สามขาขึ้นของระดับสูง (3) พัฒนาขึ้นซึ่งการปรับฐานพัฒนาเป็นคลื่นที่สี่ 4 ของ (3) และคลื่นที่ 5 ของ (3) ก่อตัวขึ้น ตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง iii ของ 5 ได้ก่อตัวขึ้น คลื่นการปรับฐาน iv ของ 5 พัฒนาและคลื่น v ของ 5 กำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งการปรับฐานสิ้นสุดลงเป็นคลื่น (ii) ของ v หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 3771.45–4000.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 3176.32

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก

อารมณ์ตลาด

0% ขาย
100% ซื้อ