TECH ซื้อ 20.09.2021 08:17

Apple Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอยู่ในการปรับฐานและอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่สามของระดับสูง 3 จะเกิดขึ้นภายในซึ่งคลื่น (5) ของ 3 ก่อตัวขึ้น ตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง 3 ของ (5) ได้พัฒนาขึ้นและการปรับฐานกำลังพัฒนาเป็นคลื่น 4 ของ (5) หากสมมติฐานถูกต้อง หลังจากสิ้นสุดการปรับฐานราคาจะเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 162.00–170.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 135.85

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขายเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อเชิงบวก

อารมณ์ตลาด

94% ขาย
6% ซื้อ