โหมดทดลองเดโม่

TECH ซื้อ 09.12.2019 09:04

Apple Inc: การวิเคราะห์คลื่น

แนวโน้มขาขึ้น

บนกราฟ 4 ชั่วโมงคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง (5) จะพัฒนาซึ่งภายในนั้นเป็นคลื่น 3 ของ (5) ตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง iii ของ 3 กำลังพัฒนาซึ่งการปรับฐานได้ก่อตัวเป็นคลื่น (iv) ของ iii หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 285.00–300.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 256.22

เพิ่มเติม