TECH ซื้อ 26.07.2021 08:51

Apple Inc.: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

ในกราฟรายวันคลื่นลูกที่สามของระดับสูง 3 เกิดขึ้นภายในซึ่งคลื่น (5) ของ 3 ก่อตัวขึ้น ตอนนี้คลื่นลูกแรกของระดับล่าง 1 ของ (5) ได้พัฒนาขึ้นและการปรับฐานกำลังพัฒนาเป็นคลื่น 2 ของ (5) หากสมมติฐานถูกต้องหลังจากสิ้นสุดการปรับฐานราคาจะเติบโตไปที่ระดับ 160.00–170.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 132.90

เพิ่มเติม