โหมดทดลองเดโม่

TECH ซื้อ 29.06.2020 08:26

Apple Inc: การวิเคราะห์คลื่น

ราคาอาจเติบโต

บนกราฟ 4 ชั่วโมงคลื่นลูกที่ห้าของระดับสูง (5) จะพัฒนาซึ่งภายในคลื่น 5 ของ (5) เกิดขึ้นตอนนี้คลื่นลูกที่สามของระดับล่าง iii ของ 5 ได้ก่อตัวขึ้นการปรับฐานได้พัฒนาเป็นคลื่น iv ของ 5 และคลื่น v ของ 5 กำลังก่อตัว หากสมมติฐานถูกต้องราคาจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 375.00-390.00 ในสถานการณ์นี้ระดับ stop loss ที่สำคัญคือ 344.39

เพิ่มเติม