ขาย
0.01
23.09.2021 18:20:42
1.37268
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-1.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 18:20:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37268
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 18:08:25
1.37318
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-0.93 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 18:08:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37318
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 17:18:30
1.37418
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
0.07 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 17:18:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37418
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 16:57:56
1.37368
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-0.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:57:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37368
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.01
23.09.2021 16:42:06
1.37218
1.37270
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:42:06
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.37218
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37270
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 16:03:17
1.37167
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-2.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:03:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37167
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.09.2021 15:55:25
1.37228
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
1.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:55:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37228
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 15:10:34
1.37066
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-3.45 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:10:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37066
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.45 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 14:51:49
1.37117
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-2.94 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:51:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37117
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.94 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.09.2021 14:47:59
1.37178
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
2.23 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:47:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37178
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 14:12:35
1.36968
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-4.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:12:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36968
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 14:11:02
1.37018
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-3.93 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:11:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37018
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.09.2021 14:08:40
1.37028
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
3.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:08:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37028
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.01
23.09.2021 14:08:04
1.36918
1.36958
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:08:04
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.36918
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.36958
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 14:00:34
1.36812
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-5.99 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:00:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36812
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.99 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 14:00:31
1.36860
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-5.51 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:00:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36860
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.51 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 13:45:08
1.36768
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-6.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 13:45:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36768
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 13:11:42
1.36718
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-6.93 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 13:11:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36718
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 12:23:50
1.36668
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-7.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 12:23:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36668
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.09.2021 11:39:41
1.36617
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-7.94 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 11:39:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36617
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.94 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
22.09.2021 22:17:27
1.36378
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
10.23 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:17:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36378
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
10.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
22.09.2021 21:51:22
1.36180
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
12.21 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:51:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36180
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
12.21 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
22.09.2021 21:49:15
1.36228
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
11.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:49:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36228
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
11.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
22.09.2021 21:45:55
1.36329
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
10.72 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:45:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36329
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
10.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
22.09.2021 21:45:50
1.36280
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
11.21 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:45:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36280
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
11.21 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
22.09.2021 11:01:24
1.36430
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
9.71 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 11:01:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36430
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
9.71 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 20:15:12
1.36478
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
9.23 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 20:15:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36478
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
9.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 15:37:07
1.36578
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
8.23 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 15:37:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36578
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
8.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 15:35:28
1.36528
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
8.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 15:35:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36528
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
8.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 15:01:59
1.36628
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
7.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 15:01:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36628
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
7.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 13:25:56
1.36979
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
4.22 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:25:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36979
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
4.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 13:21:09
1.36930
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
4.71 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:21:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36930
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
4.71 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 13:16:06
1.36880
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
5.21 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:16:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36880
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
5.21 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 11:29:21
1.36684
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
7.17 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 11:29:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36684
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
7.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 10:34:41
1.36828
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
5.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:34:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36828
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
5.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 10:32:16
1.36778
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
6.23 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:32:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36778
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
6.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 10:31:16
1.36728
1.37406
1.37079
0.00000
กำไร
6.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:31:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36728
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.37079
กำไร
6.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 06:12:54
1.37128
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
2.73 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:12:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37128
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.73 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 05:47:20
1.37078
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
3.23 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:47:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37078
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.09.2021 03:24:30
1.37278
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
1.23 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 03:24:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37278
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 23:58:09
1.37379
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
0.22 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:58:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37379
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 23:56:37
1.37363
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
0.38 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:56:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37363
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.38 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 22:42:25
1.37428
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-0.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 22:42:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37428
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 18:00:16
1.37480
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-0.79 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:00:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.79 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 17:54:44
1.37529
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-1.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:54:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37529
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 17:39:14
1.37579
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-1.78 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:39:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37579
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.09.2021 17:20:51
1.37628
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-2.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:20:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37628
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.01
17.09.2021 17:13:41
1.37678
1.36157
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:13:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.37678
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.36157
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.09.2021 22:04:14
1.38029
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-6.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 22:04:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38029
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.09.2021 22:03:51
1.37978
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-5.77 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 22:03:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37978
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.09.2021 19:09:14
1.37880
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-4.79 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 19:09:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37880
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.79 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.09.2021 18:34:32
1.37829
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-4.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 18:34:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37829
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.09.2021 17:05:49
1.37728
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-3.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 17:05:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37728
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.09.2021 16:55:42
1.37778
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-3.77 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:55:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37778
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
16.09.2021 16:22:04
1.37929
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-5.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:22:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37929
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2021 11:52:07
1.38429
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-10.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 11:52:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38429
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2021 10:28:42
1.38380
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-9.79 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:28:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38380
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.79 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2021 09:49:48
1.38328
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-9.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:49:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38328
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2021 09:44:53
1.38280
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-8.79 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:44:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38280
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.79 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2021 09:00:06
1.38230
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-8.29 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:00:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38230
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.29 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2021 04:14:15
1.38081
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-6.80 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 04:14:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38081
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.80 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2021 00:39:10
1.38184
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-7.83 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 00:39:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38184
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.83 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2021 00:01:17
1.38195
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-7.94 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 00:01:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38195
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.94 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
14.09.2021 18:50:09
1.38478
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-10.77 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 18:50:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38478
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
14.09.2021 17:49:47
1.38579
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-11.78 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:49:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38579
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
14.09.2021 17:46:56
1.38529
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-11.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:46:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38529
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.08.2021 09:29:24
1.36568
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-8.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 09:29:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36568
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.08.2021 14:43:22
1.36068
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-13.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 14:43:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36068
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.08.2021 09:45:32
1.36165
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-12.46 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 09:45:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36165
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.46 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.08.2021 00:04:06
1.36315
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-10.96 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 00:04:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36315
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.96 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
19.08.2021 21:16:04
1.36418
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-9.93 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 21:16:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36418
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
19.08.2021 20:56:11
1.36467
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-9.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 20:56:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36467
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
19.08.2021 20:01:34
1.36515
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-8.96 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 20:01:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36515
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.96 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
09.08.2021 12:28:42
1.38928
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-15.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 12:28:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38928
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
09.08.2021 03:36:33
1.38628
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-12.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 03:36:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38628
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
09.08.2021 00:08:05
1.38929
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-15.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 00:08:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38929
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
09.08.2021 00:00:57
1.38865
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-14.64 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 00:00:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38865
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.64 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 18:36:19
1.38728
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-13.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 18:36:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38728
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 18:23:01
1.38678
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-12.77 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 18:23:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38678
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 17:31:28
1.38778
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-13.77 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 17:31:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38778
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 16:03:31
1.38979
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-15.78 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 16:03:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38979
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 15:31:10
1.39078
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-16.77 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 15:31:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39078
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 15:30:15
1.39029
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-16.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 15:30:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39029
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 12:56:40
1.39128
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-17.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 12:56:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39128
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 10:17:44
1.39178
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-17.77 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 10:17:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39178
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 09:59:00
1.39278
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-18.77 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 09:59:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39278
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2021 06:19:08
1.39229
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-18.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 06:19:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39229
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.08.2021 18:13:32
1.39328
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-19.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 18:13:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39328
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.08.2021 17:43:07
1.39378
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-19.77 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 17:43:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39378
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.08.2021 17:40:34
1.39430
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-20.29 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 17:40:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39430
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.29 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.08.2021 17:20:01
1.39484
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-20.83 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 17:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39484
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.83 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
21.07.2021 16:05:29
1.36368
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-10.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:05:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36368
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
21.07.2021 15:13:37
1.36268
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-11.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:13:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36268
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
21.07.2021 15:01:30
1.36218
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-11.93 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:01:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36218
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
21.07.2021 14:46:48
1.36117
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-12.94 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 14:46:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36117
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.94 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
21.07.2021 14:01:17
1.36018
1.37406
0.00000
0.00000
กำไร
-13.93 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 14:01:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36018
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37406
รับกำไร (Take profit)
0.00000