ขาย
0.03
31.12.2020 05:06:39
1.22903
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
170.10 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
31.12.2020 05:06:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.22903
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
170.10 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
12.99
31.12.2020 05:04:41
1.22939
1.17211
0.00000
0.00000
กำไร
-74 406.72 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
31.12.2020 05:04:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22939
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-74 406.72 USD
ปริมาณเทรด
12.99
ราคาปัจจุบัน
1.17211
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
31.12.2020 05:03:28
1.22926
1.17211
0.00000
0.00000
กำไร
-57.15 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
31.12.2020 05:03:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22926
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-57.15 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17211
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
3.71
21.12.2020 12:34:53
1.21369
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
15 344.56 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
21.12.2020 12:34:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21369
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
15 344.56 USD
ปริมาณเทรด
3.71
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.48
17.12.2020 22:03:58
1.22645
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
2 597.76 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 22:03:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.22645
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2 597.76 USD
ปริมาณเทรด
0.48
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
17.12.2020 05:01:26
1.22087
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
4 854.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2020 05:01:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.22087
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4 854.00 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
16.12.2020 21:19:26
1.21245
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
4 012.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 21:19:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21245
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4 012.00 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.94
03.12.2020 04:05:47
1.21118
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
3 651.90 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2020 04:05:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21118
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3 651.90 USD
ปริมาณเทรด
0.94
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.91
02.12.2020 01:31:48
1.20700
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
3 154.97 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2020 01:31:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3 154.97 USD
ปริมาณเทรด
0.91
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.81
01.12.2020 18:00:13
1.20315
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
2 496.42 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 18:00:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20315
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2 496.42 USD
ปริมาณเทรด
0.81
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.69
01.12.2020 17:45:02
1.20247
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
2 079.66 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 17:45:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20247
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2 079.66 USD
ปริมาณเทรด
0.69
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.58
01.12.2020 17:42:57
1.20163
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
1 699.40 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 17:42:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20163
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 699.40 USD
ปริมาณเทรด
0.58
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.49
01.12.2020 17:20:01
1.20123
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
1 416.10 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 17:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20123
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 416.10 USD
ปริมาณเทรด
0.49
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.41
01.12.2020 16:55:04
1.19979
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
1 125.86 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:55:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19979
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 125.86 USD
ปริมาณเทรด
0.41
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.35
01.12.2020 16:00:09
1.19929
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
943.60 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:00:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19929
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
943.60 USD
ปริมาณเทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
01.12.2020 15:55:03
1.19878
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
767.05 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 15:55:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19878
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
767.05 USD
ปริมาณเทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
01.12.2020 10:40:09
1.19834
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
624.24 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 10:40:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19834
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
624.24 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.2
01.12.2020 10:35:07
1.19752
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
503.80 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 10:35:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19752
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
503.80 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.17
01.12.2020 09:35:06
1.19685
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
416.84 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 09:35:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19685
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
416.84 USD
ปริมาณเทรด
0.17
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.14
01.12.2020 09:20:02
1.19622
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
334.46 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 09:20:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19622
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
334.46 USD
ปริมาณเทรด
0.14
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
01.12.2020 07:20:04
1.19582
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
281.88 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 07:20:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19582
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
281.88 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
01.12.2020 04:55:05
1.19564
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
233.10 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 04:55:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19564
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
233.10 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
01.12.2020 04:30:02
1.19525
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
183.36 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 04:30:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19525
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
183.36 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.07
01.12.2020 04:00:08
1.19485
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
157.64 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 04:00:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19485
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
157.64 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
01.12.2020 03:45:02
1.19446
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
132.78 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 03:45:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19446
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
132.78 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.07
01.12.2020 02:30:04
1.19401
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
151.76 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 02:30:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19401
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
151.76 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
01.12.2020 01:30:02
1.19339
1.17233
0.00000
0.00000
กำไร
126.36 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 01:30:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19339
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
126.36 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.17233
รับกำไร (Take profit)
0.00000