ขายที่
2
22.10.2021 15:45:12
1808.00
1804.27
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 15:45:12
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1808.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1804.27
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
2
22.10.2021 15:45:02
1804.40
1804.91
0.00
0.00
กำไร
-102.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 15:45:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1804.40
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-102.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1804.91
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
2
22.10.2021 15:20:43
1796.00
1804.91
0.00
0.00
กำไร
-1 782.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 15:20:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1796.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 782.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1804.91
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
2
22.10.2021 07:18:12
1787.45
1804.91
0.00
0.00
กำไร
-3 492.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 07:18:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1787.45
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3 492.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1804.91
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขายที่
2
19.10.2021 14:22:54
159.800
157.151
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 14:22:54
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
159.800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
157.151
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขายที่
2
19.10.2021 14:22:48
158.600
157.151
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 14:22:48
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
158.600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
157.151
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
2
19.10.2021 14:22:20
157.835
156.798
0.000
0.000
กำไร
1 822.86 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 14:22:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
157.835
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
1 822.86 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
156.798
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
2
15.10.2021 10:33:48
156.619
156.798
0.000
0.000
กำไร
-314.65 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 10:33:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
156.619
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-314.65 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
156.798
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
2
14.10.2021 13:34:29
155.530
156.798
0.000
0.000
กำไร
-2 228.92 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 13:34:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
155.530
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2 228.92 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
156.798
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
1
14.10.2021 09:26:34
155.284
156.798
0.000
153.550
กำไร
-1 330.67 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 09:26:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
155.284
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 330.67 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
156.798
รับกำไร (Take profit)
153.550
ขาย
1
14.10.2021 06:10:08
155.141
156.798
0.000
153.550
กำไร
-1 456.35 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 06:10:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
155.141
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 456.35 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
156.798
รับกำไร (Take profit)
153.550
ขาย
1
14.10.2021 04:14:55
154.996
156.798
0.000
153.550
กำไร
-1 583.80 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 04:14:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
154.996
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 583.80 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
156.798
รับกำไร (Take profit)
153.550
ขาย
1
13.10.2021 10:38:39
154.729
156.798
0.000
153.550
กำไร
-1 818.47 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 10:38:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
154.729
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 818.47 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
156.798
รับกำไร (Take profit)
153.550
ขาย
1
13.10.2021 09:43:43
154.494
156.798
0.000
153.550
กำไร
-2 025.01 USD
GBPJPY.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 09:43:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
154.494
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2 025.01 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
156.798
รับกำไร (Take profit)
153.550
ซื้อที่
2
21.09.2021 13:41:42
1618.00
1785.46
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 13:41:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1618.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1785.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อที่
2
21.09.2021 13:41:35
1643.23
1785.46
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 13:41:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1643.23
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1785.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อที่
2
21.09.2021 13:41:20
1631.79
1785.46
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 13:41:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1631.79
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1785.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อที่
2
21.09.2021 13:41:18
1654.11
1785.46
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 13:41:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1654.11
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1785.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อที่
2
21.09.2021 13:41:16
1660.06
1785.46
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 13:41:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1660.06
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1785.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อที่
2
21.09.2021 13:41:12
1648.16
1785.46
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 13:41:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1648.16
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1785.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อที่
2
16.09.2021 17:06:53
1625.84
1785.46
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 17:06:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1625.84
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1785.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อที่
2
16.09.2021 17:06:47
1637.74
1785.46
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 17:06:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1637.74
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1785.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขายที่
2
07.09.2021 09:48:00
1.76251
1.70590
0.00000
1.66000
กำไร
0.00 USD
GBPCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 09:48:00
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.76251
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1.70590
รับกำไร (Take profit)
1.66000
ซื้อที่
2
07.09.2021 09:47:55
1.64458
1.70610
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 09:47:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.64458
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1.70610
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
2
07.09.2021 09:47:49
1.62740
1.70610
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 09:47:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.62740
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1.70610
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
2
07.09.2021 09:47:47
1.61482
1.70610
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPCAD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 09:47:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.61482
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1.70610
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
3
07.09.2021 09:42:46
1.91209
1.92799
0.00000
1.97000
กำไร
0.00 USD
GBPNZD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 09:42:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.91209
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
1.92799
รับกำไร (Take profit)
1.97000
ซื้อที่
3
07.09.2021 09:42:45
1.90393
1.92799
0.00000
1.97000
กำไร
0.00 USD
GBPNZD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 09:42:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.90393
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
1.92799
รับกำไร (Take profit)
1.97000