ซื้อ
0.32
17.09.2021 23:13:30
1.17287
1.17244
0.00000
1.17637
กำไร
-0.14 USD
EURUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:13:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17287
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.14 USD
ปริมาณเทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
1.17244
รับกำไร (Take profit)
1.17637
ขาย
0.3
17.09.2021 19:51:04
0.93185
0.93276
0.00000
0.92825
กำไร
-0.29 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 19:51:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.93185
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.29 USD
ปริมาณเทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
0.93276
รับกำไร (Take profit)
0.92825
ขาย
0.26
17.09.2021 17:53:48
0.93099
0.93276
0.00000
0.92825
กำไร
-0.49 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:53:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.93099
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.49 USD
ปริมาณเทรด
0.26
ราคาปัจจุบัน
0.93276
รับกำไร (Take profit)
0.92825
ขาย
0.2
17.09.2021 17:44:57
0.93012
0.93276
0.00000
0.92825
กำไร
-0.57 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:44:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.93012
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.57 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.93276
รับกำไร (Take profit)
0.92825
ขาย
0.15
17.09.2021 16:24:00
0.92917
0.93276
0.00000
0.92825
กำไร
-0.58 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:24:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92917
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.58 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
0.93276
รับกำไร (Take profit)
0.92825
ขาย
0.07
17.09.2021 16:02:47
0.92830
0.93276
0.00000
0.92825
กำไร
-0.33 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:02:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92830
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.33 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
0.93276
รับกำไร (Take profit)
0.92825
ขาย
0.25
17.09.2021 14:04:47
0.92766
0.93276
0.00000
0.92825
กำไร
-1.37 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 14:04:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92766
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.37 USD
ปริมาณเทรด
0.25
ราคาปัจจุบัน
0.93276
รับกำไร (Take profit)
0.92825