ขาย
0.35
14.06.2021 15:30:49
1.41160
1.41171
0.00000
1.41010
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 15:30:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.41160
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1.41171
รับกำไร (Take profit)
1.41010
ขาย
0.15
14.06.2021 14:11:31
1.41025
1.41171
0.00000
1.41010
กำไร
-0.22 USD
GBPUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 14:11:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.41025
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.22 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
1.41171
รับกำไร (Take profit)
1.41010
ขาย
0.04
14.06.2021 14:11:28
1.41025
1.41171
0.00000
1.41010
กำไร
-0.06 USD
GBPUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 14:11:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.41025
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.41171
รับกำไร (Take profit)
1.41010
ซื้อ
0.18
14.06.2021 13:06:59
1.21558
1.21618
0.00000
1.21708
กำไร
0.09 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 13:06:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21558
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.09 USD
ปริมาณเทรด
0.18
ราคาปัจจุบัน
1.21618
รับกำไร (Take profit)
1.21708
ซื้อ
0.05
14.06.2021 13:06:57
1.21559
1.21618
0.00000
1.21708
กำไร
0.02 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 13:06:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21559
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21618
รับกำไร (Take profit)
1.21708
ซื้อ
0.27
11.06.2021 14:49:17
132.947
132.952
0.000
133.143
กำไร
0.01 USD
EURJPY_S
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:49:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.947
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.27
ราคาปัจจุบัน
132.952
รับกำไร (Take profit)
133.143