ซื้อ
0.39
30.07.2021 12:33:52
0.90476
0.90639
0.00000
0.90854
กำไร
0.70 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 12:33:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90476
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.70 USD
ปริมาณเทรด
0.39
ราคาปัจจุบัน
0.90639
รับกำไร (Take profit)
0.90854
ซื้อ
0.38
29.07.2021 18:36:41
0.90571
0.90639
0.00000
0.90854
กำไร
0.29 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 18:36:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90571
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.29 USD
ปริมาณเทรด
0.38
ราคาปัจจุบัน
0.90639
รับกำไร (Take profit)
0.90854
ซื้อ
0.16
29.07.2021 17:40:09
0.90688
0.90639
0.00000
0.90854
กำไร
-0.09 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 17:40:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90688
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.09 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
0.90639
รับกำไร (Take profit)
0.90854
ซื้อ
0.23
29.07.2021 15:41:18
0.90748
0.90639
0.00000
0.90854
กำไร
-0.28 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 15:41:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90748
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.28 USD
ปริมาณเทรด
0.23
ราคาปัจจุบัน
0.90639
รับกำไร (Take profit)
0.90854
ซื้อ
0.19
29.07.2021 10:43:18
0.90810
0.90639
0.00000
0.90854
กำไร
-0.36 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 10:43:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90810
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.36 USD
ปริมาณเทรด
0.19
ราคาปัจจุบัน
0.90639
รับกำไร (Take profit)
0.90854
ซื้อ
0.21
29.07.2021 08:45:02
0.90869
0.90639
0.00000
0.90854
กำไร
-0.53 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 08:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90869
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.53 USD
ปริมาณเทรด
0.21
ราคาปัจจุบัน
0.90639
รับกำไร (Take profit)
0.90854
ซื้อ
0.16
29.07.2021 04:48:00
0.90966
0.90639
0.00000
0.90854
กำไร
-0.58 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 04:48:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90966
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.58 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
0.90639
รับกำไร (Take profit)
0.90854
ซื้อ
0.08
28.07.2021 22:49:40
0.91044
0.90639
0.00000
0.90854
กำไร
-0.36 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 22:49:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91044
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.36 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.90639
รับกำไร (Take profit)
0.90854
ซื้อ
0.25
28.07.2021 21:52:38
0.91141
0.90639
0.00000
0.90854
กำไร
-1.38 USD
USDCHF_S
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:52:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91141
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.38 USD
ปริมาณเทรด
0.25
ราคาปัจจุบัน
0.90639
รับกำไร (Take profit)
0.90854