ซื้อ
2
12.05.2021 10:25:33
1.20912
1.20874
0.00000
1.21328
กำไร
-0.63 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 10:25:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20912
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.63 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1.20874
รับกำไร (Take profit)
1.21328
ซื้อ
0.36
12.05.2021 10:25:33
1.20912
1.20874
0.00000
1.21328
กำไร
-0.11 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 10:25:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20912
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.11 USD
ปริมาณเทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
1.20874
รับกำไร (Take profit)
1.21328
ซื้อ
0.89
12.05.2021 10:03:53
1.21021
1.20874
0.00000
1.21328
กำไร
-1.08 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 10:03:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21021
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.08 USD
ปริมาณเทรด
0.89
ราคาปัจจุบัน
1.20874
รับกำไร (Take profit)
1.21328
ซื้อ
0.89
12.05.2021 09:37:41
1.21074
1.20874
0.00000
1.21328
กำไร
-1.47 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 09:37:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21074
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.47 USD
ปริมาณเทรด
0.89
ราคาปัจจุบัน
1.20874
รับกำไร (Take profit)
1.21328
ซื้อ
0.45
12.05.2021 08:14:37
1.21162
1.20874
0.00000
1.21328
กำไร
-1.07 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 08:14:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21162
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.07 USD
ปริมาณเทรด
0.45
ราคาปัจจุบัน
1.20874
รับกำไร (Take profit)
1.21328
ซื้อ
0.3
12.05.2021 07:48:34
1.21222
1.20874
0.00000
1.21328
กำไร
-0.86 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 07:48:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21222
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.86 USD
ปริมาณเทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
1.20874
รับกำไร (Take profit)
1.21328
ซื้อ
0.03
12.05.2021 06:55:23
1.21307
1.20874
0.00000
1.21328
กำไร
-0.11 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 06:55:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21307
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.11 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.20874
รับกำไร (Take profit)
1.21328
ซื้อ
0.55
12.05.2021 06:55:23
1.21307
1.20874
0.00000
1.21328
กำไร
-1.97 USD
USDCAD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 06:55:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21307
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.97 USD
ปริมาณเทรด
0.55
ราคาปัจจุบัน
1.20874
รับกำไร (Take profit)
1.21328