ขาย
1.69
21.10.2021 04:43:08
0.75371
0.75385
0.00000
0.75021
กำไร
-0.24 USD
AUDUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 04:43:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.75371
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.24 USD
ปริมาณเทรด
1.69
ราคาปัจจุบัน
0.75385
รับกำไร (Take profit)
0.75021
ขาย
0.28
20.10.2021 19:50:11
157.773
158.134
158.728
156.128
กำไร
-0.88 USD
GBPJPY_S
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 19:50:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
157.773
หยุดขาดทุน (Stop loss)
158.728
กำไร
-0.88 USD
ปริมาณเทรด
0.28
ราคาปัจจุบัน
158.134
รับกำไร (Take profit)
156.128
ขาย
0.71
20.10.2021 17:53:42
0.75119
0.75385
0.00000
0.75021
กำไร
-1.89 USD
AUDUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 17:53:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.75119
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.89 USD
ปริมาณเทรด
0.71
ราคาปัจจุบัน
0.75385
รับกำไร (Take profit)
0.75021
ขาย
0.26
20.10.2021 07:58:42
0.74969
0.75385
0.00000
0.75021
กำไร
-1.08 USD
AUDUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 07:58:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.74969
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.08 USD
ปริมาณเทรด
0.26
ราคาปัจจุบัน
0.75385
รับกำไร (Take profit)
0.75021
ขาย
0.42
20.10.2021 07:00:36
0.74906
0.75385
0.00000
0.75021
กำไร
-2.01 USD
AUDUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 07:00:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.74906
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.01 USD
ปริมาณเทรด
0.42
ราคาปัจจุบัน
0.75385
รับกำไร (Take profit)
0.75021
ขาย
0.29
19.10.2021 20:03:29
0.74793
0.75385
0.00000
0.75021
กำไร
-1.72 USD
AUDUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 20:03:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.74793
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.72 USD
ปริมาณเทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
0.75385
รับกำไร (Take profit)
0.75021
ขาย
0.68
19.10.2021 09:13:01
0.74648
0.75383
0.00000
0.75021
กำไร
-5.00 USD
AUDUSD_S
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 09:13:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.74648
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.00 USD
ปริมาณเทรด
0.68
ราคาปัจจุบัน
0.75383
รับกำไร (Take profit)
0.75021