คัดลอก
0.00 USD
08.04.2021 12:24:54
-39.17%
-72.72%
0.00
0.00
กำไร
-6 414.88 USD
son168
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 12:24:54
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-6 414.88 USD
ปริมาณเทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00