ขาย
5
26.10.2021 18:10:55
1053.35
1063.90
0.00
988.00
กำไร
-52.77 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 18:10:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1053.35
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-52.77 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1063.90
รับกำไร (Take profit)
988.00
ขาย
5
26.10.2021 18:10:41
1053.82
1063.90
0.00
988.00
กำไร
-50.42 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 18:10:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1053.82
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-50.42 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1063.90
รับกำไร (Take profit)
988.00
ขาย
3
26.10.2021 18:09:38
1048.33
1063.90
0.00
988.00
กำไร
-46.73 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 18:09:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1048.33
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-46.73 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
1063.90
รับกำไร (Take profit)
988.00
ขาย
3
26.10.2021 18:09:28
1047.64
1063.90
0.00
988.00
กำไร
-48.80 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 18:09:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1047.64
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-48.80 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
1063.90
รับกำไร (Take profit)
988.00