คัดลอก
930.40 USD
02.06.2021 10:52:05
0.00%
4.74%
0.00
0.00
กำไร
38.00 USD
TradeSingleEntry
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 10:52:05
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
38.00 USD
ปริมาณเทรด
930.40 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
667.35 USD
22.11.2020 08:40:50
35.16%
52.32%
0.00
0.00
กำไร
280.58 USD
Takkan_MC
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2020 08:40:50
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
280.58 USD
ปริมาณเทรด
667.35 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00