คัดลอก
95.16 USD
20.09.2021 02:40:06
-40.72%
-42.75%
0.00
0.00
กำไร
-4.84 USD
TradeSingleEntry
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 02:40:06
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-4.84 USD
ปริมาณเทรด
95.16 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
670.95 USD
22.11.2020 08:40:50
35.16%
51.31%
0.00
0.00
กำไร
285.95 USD
Takkan_MC
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2020 08:40:50
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
285.95 USD
ปริมาณเทรด
670.95 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00