คัดลอก
599.93 USD
22.11.2020 15:40:50
35.16%
47.60%
0.00
0.00
กำไร
213.16 USD
Takkan_MC
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2020 15:40:50
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
213.16 USD
ปริมาณเทรด
599.93 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00