คัดลอก
74.61 USD
30.08.2021 17:40:04
-18.82%
-40.72%
0.00
0.00
กำไร
-24.39 USD
TradeSingleEntry
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 17:40:04
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-24.39 USD
ปริมาณเทรด
74.61 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
665.77 USD
22.11.2020 08:40:50
35.16%
50.93%
0.00
0.00
กำไร
280.77 USD
Takkan_MC
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2020 08:40:50
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
280.77 USD
ปริมาณเทรด
665.77 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00