โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
20.05.2020 17:18:38
1.09968
1.09804
0.00000
1.10168
กำไร
-1.74 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 17:18:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09968
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09804
รับกำไร (Take profit)
1.10168
ขายที่
0.01
06.05.2020 16:27:28
1.06937
1.09804
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2020 16:27:28
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.06937
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09804
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
30.03.2020 16:58:08
1.10364
1.09804
0.00000
1.10564
กำไร
-5.70 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 16:58:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10364
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09804
รับกำไร (Take profit)
1.10564
ซื้อ
0.01
30.03.2020 16:04:46
1.10163
1.09804
0.00000
1.10363
กำไร
-3.69 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 16:04:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10163
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09804
รับกำไร (Take profit)
1.10363
ซื้อ
0.01
30.03.2020 14:35:24
1.10562
1.09804
0.00000
1.10762
กำไร
-7.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 14:35:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10562
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09804
รับกำไร (Take profit)
1.10762
ซื้อ
0.01
30.03.2020 10:06:33
1.10762
1.09804
0.00000
1.10962
กำไร
-9.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 10:06:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10762
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09804
รับกำไร (Take profit)
1.10962
ซื้อ
0.01
30.03.2020 08:56:42
1.10962
1.09804
0.00000
1.11162
กำไร
-11.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 08:56:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10962
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09804
รับกำไร (Take profit)
1.11162
ซื้อ
0.01
27.03.2020 22:14:54
1.11363
1.09804
0.00000
1.11563
กำไร
-15.69 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 22:14:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11363
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09804
รับกำไร (Take profit)
1.11563
ซื้อ
0.01
27.03.2020 20:57:40
1.11161
1.09804
0.00000
1.11361
กำไร
-13.67 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2020 20:57:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11161
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09804
รับกำไร (Take profit)
1.11361