ขาย
0.43
18.10.2021 01:01:54
80.992
81.477
0.000
80.464
กำไร
-1.83 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 01:01:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
80.992
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.83 USD
ปริมาณเทรด
0.43
ราคาปัจจุบัน
81.477
รับกำไร (Take profit)
80.464
ขาย
0.39
15.10.2021 16:56:14
80.791
81.477
0.000
80.464
กำไร
-2.35 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 16:56:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
80.791
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.35 USD
ปริมาณเทรด
0.39
ราคาปัจจุบัน
81.477
รับกำไร (Take profit)
80.464
ขาย
0.35
15.10.2021 10:13:09
80.591
81.477
0.000
80.464
กำไร
-2.73 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 10:13:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
80.591
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.73 USD
ปริมาณเทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
81.477
รับกำไร (Take profit)
80.464
ขาย
0.29
15.10.2021 08:30:59
84.690
85.209
0.000
84.180
กำไร
-1.32 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 08:30:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
84.690
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.32 USD
ปริมาณเทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
85.209
รับกำไร (Take profit)
84.180
ขาย
0.32
15.10.2021 07:57:40
80.392
81.477
0.000
80.464
กำไร
-3.05 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 07:57:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
80.392
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.05 USD
ปริมาณเทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
81.477
รับกำไร (Take profit)
80.464
ขาย
0.29
15.10.2021 04:33:13
80.190
81.477
0.000
80.464
กำไร
-3.28 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 04:33:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
80.190
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.28 USD
ปริมาณเทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
81.477
รับกำไร (Take profit)
80.464
ขาย
0.27
15.10.2021 04:32:52
84.487
85.209
0.000
84.180
กำไร
-1.71 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 04:32:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
84.487
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.71 USD
ปริมาณเทรด
0.27
ราคาปัจจุบัน
85.209
รับกำไร (Take profit)
84.180
ขาย
0.24
14.10.2021 16:37:14
84.284
85.209
0.000
84.180
กำไร
-1.95 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 16:37:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
84.284
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.95 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
85.209
รับกำไร (Take profit)
84.180
ขาย
0.22
14.10.2021 11:41:56
84.084
85.209
0.000
84.180
กำไร
-2.18 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 11:41:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
84.084
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.18 USD
ปริมาณเทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
85.209
รับกำไร (Take profit)
84.180
ขาย
0.2
14.10.2021 06:46:15
83.882
85.259
0.000
84.180
กำไร
-2.42 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 06:46:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
83.882
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.42 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
85.259
รับกำไร (Take profit)
84.180
ขาย
0.21
12.10.2021 11:28:36
113.328
113.716
0.000
113.000
กำไร
-0.72 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 11:28:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.328
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.72 USD
ปริมาณเทรด
0.21
ราคาปัจจุบัน
113.716
รับกำไร (Take profit)
113.000
ขาย
0.21
11.10.2021 14:17:44
112.904
113.716
0.000
113.000
กำไร
-1.50 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 14:17:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.904
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.50 USD
ปริมาณเทรด
0.21
ราคาปัจจุบัน
113.716
รับกำไร (Take profit)
113.000