ขาย
0.1
14.06.2021 18:00:00
1.21333
1.21477
1.25334
1.21254
กำไร
-0.12 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 18:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21333
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.25334
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.21477
รับกำไร (Take profit)
1.21254
ซื้อ
0.1
14.06.2021 16:31:49
1.21448
1.21452
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 16:31:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21448
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.21452
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
14.06.2021 16:20:01
0.85913
0.85931
0.89914
0.85834
กำไร
-0.03 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 16:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.85913
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.89914
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.85931
รับกำไร (Take profit)
0.85834
ซื้อ
0.05
06.05.2021 19:31:21
1.21945
1.21452
0.00000
0.00000
กำไร
-0.20 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 19:31:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21945
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.20 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21452
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
06.05.2021 14:33:56
1.22427
1.21452
0.00000
1.22959
กำไร
-0.40 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 14:33:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22427
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.40 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21452
รับกำไร (Take profit)
1.22959
ซื้อ
0.05
06.05.2021 09:44:21
1.22545
1.21452
0.00000
1.22971
กำไร
-0.45 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 09:44:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22545
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.45 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21452
รับกำไร (Take profit)
1.22971
ซื้อ
0.05
06.05.2021 09:14:20
1.22634
1.21452
0.00000
1.22971
กำไร
-0.49 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 09:14:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22634
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.49 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21452
รับกำไร (Take profit)
1.22971
ซื้อ
0.05
06.05.2021 05:52:27
1.22886
1.21452
0.00000
1.22976
กำไร
-0.59 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 05:52:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22886
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.59 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21452
รับกำไร (Take profit)
1.22976