ซื้อ
0.15
11.05.2021 15:08:50
108.534
108.631
104.932
108.787
กำไร
0.13 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 15:08:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
108.534
หยุดขาดทุน (Stop loss)
104.932
กำไร
0.13 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
108.631
รับกำไร (Take profit)
108.787
ซื้อ
0.13
11.05.2021 13:23:13
108.731
108.631
104.932
108.787
กำไร
-0.12 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 13:23:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
108.731
หยุดขาดทุน (Stop loss)
104.932
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
108.631
รับกำไร (Take profit)
108.787
ซื้อ
0.12
11.05.2021 11:25:02
108.932
108.631
104.932
108.787
กำไร
-0.33 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 11:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
108.932
หยุดขาดทุน (Stop loss)
104.932
กำไร
-0.33 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
108.631
รับกำไร (Take profit)
108.787
ซื้อ
0.05
11.05.2021 09:53:57
1.20996
1.20979
0.00000
0.00000
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 09:53:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20996
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.20979
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
06.05.2021 23:36:52
1.21569
1.20979
0.00000
0.00000
กำไร
-0.24 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 23:36:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21569
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.24 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.20979
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
06.05.2021 19:31:21
1.21945
1.20979
0.00000
0.00000
กำไร
-0.40 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 19:31:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21945
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.40 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.20979
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
06.05.2021 14:33:56
1.22427
1.20979
0.00000
1.22959
กำไร
-0.60 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 14:33:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22427
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.60 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.20979
รับกำไร (Take profit)
1.22959
ซื้อ
0.05
06.05.2021 09:44:21
1.22545
1.20979
0.00000
1.22971
กำไร
-0.65 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 09:44:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22545
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.65 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.20979
รับกำไร (Take profit)
1.22971
ซื้อ
0.05
06.05.2021 09:14:20
1.22634
1.20979
0.00000
1.22971
กำไร
-0.68 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 09:14:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22634
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.68 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.20979
รับกำไร (Take profit)
1.22971
ซื้อ
0.05
06.05.2021 05:52:27
1.22886
1.20979
0.00000
1.22976
กำไร
-0.79 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 05:52:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22886
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.79 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.20979
รับกำไร (Take profit)
1.22976