ซื้อ
0.26
18.06.2021 17:32:51
82.621
82.417
80.629
83.509
กำไร
-0.48 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:32:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
82.621
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-0.48 USD
ปริมาณเทรด
0.26
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.24
18.06.2021 08:13:31
82.823
82.417
80.629
83.509
กำไร
-0.88 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:13:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
82.823
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-0.88 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.21
18.06.2021 08:02:59
83.026
82.417
80.629
83.509
กำไร
-1.16 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 08:02:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
83.026
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-1.16 USD
ปริมาณเทรด
0.21
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.19
17.06.2021 19:24:23
83.233
82.417
80.629
83.509
กำไร
-1.41 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:24:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
83.233
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-1.41 USD
ปริมาณเทรด
0.19
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.18
17.06.2021 17:56:59
83.432
82.417
80.629
83.509
กำไร
-1.66 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:56:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
83.432
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-1.66 USD
ปริมาณเทรด
0.18
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.16
17.06.2021 15:52:19
83.633
82.417
80.629
83.509
กำไร
-1.77 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 15:52:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
83.633
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-1.77 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.15
17.06.2021 14:47:17
83.829
82.417
80.629
83.509
กำไร
-1.92 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 14:47:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
83.829
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-1.92 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.13
17.06.2021 13:17:36
84.027
82.417
80.629
83.509
กำไร
-1.90 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:17:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
84.027
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-1.90 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.12
17.06.2021 10:39:46
84.227
82.417
80.629
83.509
กำไร
-1.97 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:39:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
84.227
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-1.97 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.11
17.06.2021 04:39:51
84.428
82.417
80.629
83.509
กำไร
-2.01 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 04:39:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
84.428
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-2.01 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509
ซื้อ
0.1
17.06.2021 04:30:11
84.629
82.417
80.629
83.509
กำไร
-2.01 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 04:30:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
84.629
หยุดขาดทุน (Stop loss)
80.629
กำไร
-2.01 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
82.417
รับกำไร (Take profit)
83.509