โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.03
09.04.2020 16:13:47
118.814
126.284
0.000
0.000
กำไร
209.38 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2020 16:13:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
118.814
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
209.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
126.284
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
08.04.2020 20:01:21
117.972
126.311
0.000
0.000
กำไร
-233.68 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2020 20:01:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
117.972
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-233.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
126.311
รับกำไร (Take profit)
0.000