ขาย
10
15.10.2021 10:13:18
156.447
157.097
0.000
0.000
กำไร
-56.82 USD
GBPJPY_S
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 10:13:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
156.447
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-56.82 USD
ปริมาณเทรด
10
ราคาปัจจุบัน
157.097
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
10
15.10.2021 09:53:12
156.089
157.097
0.000
0.000
กำไร
-88.11 USD
GBPJPY_S
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 09:53:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
156.089
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-88.11 USD
ปริมาณเทรด
10
ราคาปัจจุบัน
157.097
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
10
14.10.2021 17:20:17
155.722
157.097
0.000
0.000
กำไร
-120.19 USD
GBPJPY_S
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 17:20:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
155.722
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-120.19 USD
ปริมาณเทรด
10
ราคาปัจจุบัน
157.097
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
10
14.10.2021 09:40:24
155.383
157.097
0.000
0.000
กำไร
-149.82 USD
GBPJPY_S
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 09:40:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
155.383
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-149.82 USD
ปริมาณเทรด
10
ราคาปัจจุบัน
157.097
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
10
14.10.2021 04:59:15
155.063
157.097
0.000
0.000
กำไร
-177.79 USD
GBPJPY_S
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 04:59:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
155.063
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-177.79 USD
ปริมาณเทรด
10
ราคาปัจจุบัน
157.097
รับกำไร (Take profit)
0.000