ซื้อ
0.05
24.07.2020 04:40:47
106.487
103.917
0.000
0.000
กำไร
-112.48 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 04:40:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
106.487
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-112.48 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
103.917
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
22.07.2020 19:05:14
1.15882
1.21147
0.00000
0.00000
กำไร
-208.88 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 19:05:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15882
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-208.88 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21147
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
22.07.2020 19:05:07
1.34066
1.27507
0.00000
0.00000
กำไร
-228.06 EUR
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 19:05:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34066
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-228.06 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.27507
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
16.07.2020 18:19:39
1.12367
1.21653
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2020 18:19:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.12367
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21653
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
16.07.2020 18:14:45
107.118
103.917
0.000
0.000
กำไร
-137.78 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2020 18:14:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.118
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-137.78 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
103.917
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
08.07.2020 17:04:08
107.491
103.917
0.000
0.000
กำไร
-153.21 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 17:04:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.491
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-153.21 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
103.917
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:14:48
120.697
125.897
0.000
0.000
กำไร
-217.94 EUR
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:14:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.697
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-217.94 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
125.897
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:13:17
1.24526
1.37039
0.00000
0.00000
กำไร
-538.59 EUR
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:13:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24526
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-538.59 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.37039
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:12:57
1.12300
1.21147
0.00000
0.00000
กำไร
-356.25 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:12:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-356.25 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21147
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
02.07.2020 12:56:19
0.94357
0.88815
0.00000
0.00000
กำไร
-245.20 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:56:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.94357
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-245.20 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.88815
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
02.07.2020 12:53:56
1.35943
1.27507
0.00000
1.36813
กำไร
-290.12 EUR
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:53:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35943
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-290.12 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.27507
รับกำไร (Take profit)
1.36813
ซื้อ
0.05
09.06.2020 09:40:56
107.863
103.917
0.000
0.000
กำไร
-170.95 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 09:40:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.863
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-170.95 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
103.917
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
29.05.2020 11:57:20
0.96177
0.88815
0.00000
0.00000
กำไร
-329.26 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 11:57:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.96177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-329.26 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.88815
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.1
28.05.2020 10:35:55
31.307
52.720
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 10:35:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
31.307
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
52.720
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
28.05.2020 10:35:19
1.10074
1.21147
0.00000
0.00000
กำไร
-448.68 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 10:35:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10074
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-448.68 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21147
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
26.05.2020 17:14:17
71.452
79.973
0.000
0.000
กำไร
-742.63 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:14:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
71.452
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-742.63 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
79.973
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
26.05.2020 17:14:10
0.66395
0.76955
0.00000
0.00000
กำไร
-937.07 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:14:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66395
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-937.07 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.76955
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
20.05.2020 10:55:19
70.302
79.973
0.000
0.000
กำไร
-417.54 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:55:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
70.302
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-417.54 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
79.973
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
20.05.2020 10:55:16
70.306
79.973
0.000
0.000
กำไร
-417.38 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:55:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
70.306
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-417.38 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
79.973
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
20.05.2020 10:53:59
0.65315
0.76955
0.00000
0.00000
กำไร
-1 028.01 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:53:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65315
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 028.01 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.76955
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
08.05.2020 09:16:20
68.404
80.383
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:16:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
68.404
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
80.383
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
08.05.2020 09:15:58
69.416
79.973
0.000
68.427
กำไร
-453.69 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:15:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
69.416
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-453.69 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
79.973
รับกำไร (Take profit)
68.427
ซื้อที่
0.05
08.05.2020 09:15:14
0.63076
0.77528
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:15:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.63076
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.77528
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.05
07.05.2020 11:09:29
0.98078
0.88660
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:09:29
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.98078
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.88660
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
07.05.2020 11:08:08
0.86982
0.88529
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:08:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.86982
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.88529
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
07.05.2020 11:05:18
114.626
126.131
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:05:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
114.626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
126.131
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
05.05.2020 10:10:19
0.64512
0.76955
0.00000
0.63156
กำไร
-549.63 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2020 10:10:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-549.63 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.76955
รับกำไร (Take profit)
0.63156