โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.05
24.07.2020 04:40:47
106.487
106.576
0.000
0.000
กำไร
2.63 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 04:40:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
106.487
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
2.63 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
106.576
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
23.07.2020 07:47:50
1.07508
1.07685
0.00000
0.00000
กำไร
-12.65 EUR
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2020 07:47:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07508
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-12.65 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07685
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
23.07.2020 07:46:11
0.71512
0.71413
0.00000
0.00000
กำไร
-7.54 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2020 07:46:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71512
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-7.54 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.71413
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
23.07.2020 07:45:43
9502.22
11363.48
0.00
0.00
กำไร
-81.72 EUR
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2020 07:45:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
9502.22
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-81.72 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
11363.48
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.05
22.07.2020 19:05:14
1.15882
1.17377
0.00000
0.00000
กำไร
-63.00 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 19:05:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15882
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-63.00 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.17377
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
22.07.2020 19:05:07
1.34066
1.33156
0.00000
0.00000
กำไร
-31.01 EUR
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 19:05:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34066
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-31.01 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.33156
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
22.07.2020 19:04:34
0.91057
0.89948
0.00000
0.00000
กำไร
-68.36 EUR
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 19:04:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91057
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-68.36 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.89948
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
16.07.2020 18:19:39
1.12367
1.17377
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2020 18:19:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.12367
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.17377
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
16.07.2020 18:14:45
107.118
106.576
0.000
0.000
กำไร
-22.83 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2020 18:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.118
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-22.83 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
106.576
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
08.07.2020 17:04:08
107.491
106.576
0.000
0.000
กำไร
-38.35 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 17:04:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.491
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-38.35 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
106.576
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:14:48
120.697
125.097
0.000
0.000
กำไร
-179.21 EUR
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:14:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.697
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-179.21 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
125.097
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:13:17
1.24526
1.30489
0.00000
0.00000
กำไร
-258.27 EUR
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:13:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24526
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-258.27 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.30489
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:12:57
1.12300
1.17377
0.00000
0.00000
กำไร
-215.13 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:12:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12300
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-215.13 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.17377
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
02.07.2020 12:56:19
0.94357
0.91739
0.00000
0.00000
กำไร
-119.41 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:56:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.94357
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-119.41 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.91739
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
02.07.2020 12:53:56
1.35943
1.33156
0.00000
1.36813
กำไร
-92.36 EUR
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:53:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35943
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-92.36 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.33156
รับกำไร (Take profit)
1.36813
ซื้อ
1
11.06.2020 21:07:23
98.26
103.73
0.00
0.00
กำไร
4.45 EUR
#JPM
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2020 21:07:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
98.26
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
4.45 EUR
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
103.73
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.05
09.06.2020 09:40:56
107.863
106.576
0.000
0.000
กำไร
-56.19 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 09:40:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.863
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-56.19 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
106.576
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
29.05.2020 11:57:20
0.96177
0.91739
0.00000
0.00000
กำไร
-203.40 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 11:57:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.96177
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-203.40 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.91739
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.1
28.05.2020 10:35:55
31.307
41.945
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 10:35:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
31.307
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
41.945
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
28.05.2020 10:35:19
1.10074
1.17377
0.00000
0.00000
กำไร
-310.50 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 10:35:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10074
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-310.50 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.17377
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
26.05.2020 17:14:17
71.452
76.115
0.000
0.000
กำไร
-394.37 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:14:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
71.452
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-394.37 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
76.115
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
26.05.2020 17:14:10
0.66395
0.71418
0.00000
0.00000
กำไร
-450.21 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:14:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66395
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-450.21 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.71418
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
20.05.2020 10:55:19
70.302
76.115
0.000
0.000
กำไร
-243.68 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:55:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
70.302
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-243.68 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
76.115
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
20.05.2020 10:55:16
70.306
76.115
0.000
0.000
กำไร
-243.52 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:55:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
70.306
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-243.52 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
76.115
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
20.05.2020 10:53:59
0.65315
0.71418
0.00000
0.00000
กำไร
-544.01 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:53:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65315
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-544.01 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.71418
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
08.05.2020 09:16:20
68.404
76.115
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:16:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
68.404
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
76.115
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
08.05.2020 09:15:58
69.416
76.115
0.000
68.427
กำไร
-280.06 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:15:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
69.416
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-280.06 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
76.115
รับกำไร (Take profit)
68.427
ซื้อที่
0.05
08.05.2020 09:15:14
0.63076
0.71418
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:15:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.63076
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.71418
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.05
07.05.2020 11:09:29
0.98078
0.91739
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:09:29
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.98078
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.91739
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
07.05.2020 11:08:08
0.86982
0.89955
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:08:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.86982
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.89955
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
07.05.2020 11:05:18
114.626
125.097
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:05:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
114.626
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
125.097
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
05.05.2020 10:10:19
0.64512
0.71418
0.00000
0.63156
กำไร
-308.50 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2020 10:10:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64512
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-308.50 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.71418
รับกำไร (Take profit)
0.63156
ซื้อ
1
29.04.2020 21:45:07
38.28
37.67
0.00
0.00
กำไร
-0.73 EUR
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2020 21:45:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
38.28
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-0.73 EUR
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
37.67
รับกำไร (Take profit)
0.00