ซื้อ
0.05
24.07.2020 04:40:47
106.487
105.484
0.000
0.000
กำไร
-43.17 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 04:40:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
106.487
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-43.17 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
105.484
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
23.07.2020 07:47:50
1.07508
1.07275
0.00000
0.00000
กำไร
-7.47 EUR
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2020 07:47:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07508
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.47 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07275
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
23.07.2020 07:45:43
9502.22
11960.14
0.00
0.00
กำไร
-124.03 EUR
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2020 07:45:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
9502.22
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-124.03 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
11960.14
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.05
22.07.2020 19:05:14
1.15882
1.18317
0.00000
0.00000
กำไร
-98.58 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 19:05:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15882
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-98.58 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.18317
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
22.07.2020 19:05:07
1.34066
1.31185
0.00000
0.00000
กำไร
-99.63 EUR
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 19:05:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34066
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-99.63 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.31185
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
16.07.2020 18:19:39
1.12367
1.18317
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2020 18:19:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.12367
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.18317
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
16.07.2020 18:14:45
107.118
105.484
0.000
0.000
กำไร
-68.68 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2020 18:14:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.118
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-68.68 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
105.484
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
08.07.2020 17:04:08
107.491
105.484
0.000
0.000
กำไร
-84.24 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 17:04:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.491
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-84.24 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
105.484
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:14:48
120.697
124.809
0.000
0.000
กำไร
-171.73 EUR
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:14:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.697
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-171.73 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
124.809
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:13:17
1.24526
1.29576
0.00000
0.00000
กำไร
-223.17 EUR
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:13:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24526
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-223.17 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.29576
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
03.07.2020 12:12:57
1.12300
1.18317
0.00000
0.00000
กำไร
-249.49 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 12:12:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-249.49 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.18317
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
02.07.2020 12:56:19
0.94357
0.90663
0.00000
0.00000
กำไร
-164.44 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:56:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.94357
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-164.44 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.90663
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
02.07.2020 12:53:56
1.35943
1.31185
0.00000
1.36813
กำไร
-161.40 EUR
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 12:53:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35943
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-161.40 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.31185
รับกำไร (Take profit)
1.36813
ซื้อ
0.05
09.06.2020 09:40:56
107.863
105.484
0.000
0.000
กำไร
-102.11 EUR
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2020 09:40:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.863
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-102.11 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
105.484
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
29.05.2020 11:57:20
0.96177
0.90663
0.00000
0.00000
กำไร
-248.75 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 11:57:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.96177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-248.75 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.90663
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.1
28.05.2020 10:35:55
31.307
41.522
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 10:35:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
31.307
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
41.522
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
28.05.2020 10:35:19
1.10074
1.18317
0.00000
0.00000
กำไร
-344.11 EUR
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 10:35:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10074
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-344.11 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.18317
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
26.05.2020 17:14:17
71.452
74.457
0.000
0.000
กำไร
-281.96 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:14:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
71.452
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-281.96 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
74.457
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
26.05.2020 17:14:10
0.66395
0.70585
0.00000
0.00000
กำไร
-395.42 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:14:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66395
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-395.42 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.70585
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
20.05.2020 10:55:19
70.302
74.457
0.000
0.000
กำไร
-187.60 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:55:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
70.302
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-187.60 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
74.457
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
20.05.2020 10:55:16
70.306
74.457
0.000
0.000
กำไร
-187.44 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:55:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
70.306
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-187.44 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
74.457
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
20.05.2020 10:53:59
0.65315
0.70585
0.00000
0.00000
กำไร
-488.49 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 10:53:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65315
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-488.49 EUR
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.70585
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
08.05.2020 09:16:20
68.404
74.457
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:16:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
68.404
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
74.457
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
08.05.2020 09:15:58
69.416
74.457
0.000
68.427
กำไร
-224.06 EUR
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:15:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
69.416
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-224.06 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
74.457
รับกำไร (Take profit)
68.427
ซื้อที่
0.05
08.05.2020 09:15:14
0.63076
0.70585
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 09:15:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.63076
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.70585
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.05
07.05.2020 11:09:29
0.98078
0.90663
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:09:29
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.98078
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.90663
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
07.05.2020 11:08:08
0.86982
0.91318
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 EUR
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:08:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.86982
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.91318
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.05
07.05.2020 11:05:18
114.626
124.809
0.000
0.000
กำไร
0.00 EUR
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 11:05:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
114.626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
124.809
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
05.05.2020 10:10:19
0.64512
0.70585
0.00000
0.63156
กำไร
-280.63 EUR
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2020 10:10:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-280.63 EUR
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.70585
รับกำไร (Take profit)
0.63156
ซื้อ
1
29.04.2020 21:45:07
38.28
37.50
0.00
0.00
กำไร
-0.87 EUR
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2020 21:45:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
38.28
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.87 EUR
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
37.50
รับกำไร (Take profit)
0.00