โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.05
20.02.2020 16:34:26
121.268
121.076
0.000
0.000
กำไร
7.66 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 16:34:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
121.268
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
7.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
121.076
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
20.02.2020 16:34:25
1.28581
1.29506
0.00000
0.00000
กำไร
44.65 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 16:34:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.28581
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
44.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.29506
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
20.02.2020 09:18:07
143.902
144.597
0.000
0.000
กำไร
-32.79 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 09:18:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
143.902
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-32.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
144.597
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
20.02.2020 09:18:04
1.07875
1.08462
0.00000
0.00000
กำไร
27.79 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 09:18:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07875
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
27.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.08462
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
14.02.2020 12:00:14
1.30342
1.29506
0.00000
0.00000
กำไร
-46.70 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 12:00:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30342
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-46.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.29506
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
14.02.2020 12:00:13
119.066
121.076
0.000
0.000
กำไร
-91.71 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 12:00:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
119.066
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-91.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
121.076
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
14.02.2020 04:10:11
0.64344
0.63420
0.00000
0.00000
กำไร
-48.39 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 04:10:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64344
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-48.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.63420
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
14.02.2020 04:10:10
73.804
73.987
0.000
0.000
กำไร
-12.69 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 04:10:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
73.804
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-12.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
73.987
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
14.02.2020 04:00:04
0.65875
0.64866
0.00000
0.00000
กำไร
46.83 USD
AUDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 04:00:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65875
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
46.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.64866
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
14.02.2020 04:00:04
0.85355
0.83788
0.00000
0.00000
กำไร
-61.39 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 04:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85355
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-61.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.83788
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
13.02.2020 14:13:07
1.27326
1.26804
0.00000
0.00000
กำไร
21.04 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 14:13:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27326
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
21.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.26804
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
13.02.2020 14:13:02
1.43965
1.43455
0.00000
0.00000
กำไร
-29.46 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 14:13:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.43965
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.43455
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
07.02.2020 08:15:45
82.677
84.352
0.000
0.000
กำไร
75.87 USD
CADJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 08:15:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
82.677
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
75.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
84.352
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
07.02.2020 08:15:45
1.04166
1.04497
0.00000
0.00000
กำไร
-14.23 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 08:15:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.23 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.04497
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
06.02.2020 11:00:07
0.97477
0.97854
0.00000
0.00000
กำไร
-30.79 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 11:00:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97477
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.97854
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
06.02.2020 11:00:06
1.46000
1.43455
0.00000
0.00000
กำไร
-113.76 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 11:00:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.46000
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-113.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.43455
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
06.02.2020 11:00:05
1.26572
1.26804
0.00000
0.00000
กำไร
-21.34 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 11:00:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26572
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.26804
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
06.02.2020 11:00:04
1.32774
1.32241
0.00000
0.00000
กำไร
-23.21 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 11:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32774
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.32241
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
04.02.2020 08:00:11
1.71050
1.70670
0.00000
0.00000
กำไร
-24.32 USD
EURNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 08:00:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.71050
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.70670
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
04.02.2020 08:00:05
1.93784
1.95584
0.00000
0.00000
กำไร
-62.89 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 08:00:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93784
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-62.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.95584
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
14.01.2020 07:00:03
0.69010
0.66287
0.00000
0.00000
กำไร
131.08 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 07:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69010
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
131.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.66287
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
14.01.2020 07:00:02
72.918
70.725
0.000
0.000
กำไร
-104.37 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 07:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
72.918
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-104.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
70.725
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
09.01.2020 18:00:02
142.938
144.597
0.000
0.000
กำไร
-95.99 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 18:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
142.938
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-95.99 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
144.597
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.05
09.01.2020 18:00:01
1.11022
1.08462
0.00000
0.00000
กำไร
-151.76 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 18:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11022
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-151.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.08462
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
09.01.2020 16:00:04
0.64309
0.62022
0.00000
0.00000
กำไร
-114.37 USD
NZDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 16:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64309
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-114.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.62022
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
09.01.2020 16:00:02
0.89630
0.87686
0.00000
0.00000
กำไร
59.85 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 16:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89630
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
59.85 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.87686
รับกำไร (Take profit)
0.00000