ซื้อ
0.01
15.10.2021 10:37:03
0.84643
0.84327
0.00000
0.00000
กำไร
-4.36 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 10:37:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84643
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.36 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84327
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
13.10.2021 09:36:06
0.84882
0.84327
0.00000
0.00000
กำไร
-7.67 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 09:36:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84882
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.67 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84327
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
12.10.2021 11:29:27
0.85109
0.84327
0.00000
0.00000
กำไร
-21.62 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 11:29:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85109
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.62 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.84327
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
05.10.2021 10:46:34
0.85238
0.84327
0.00000
0.00000
กำไร
-25.19 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 10:46:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85238
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.19 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.84327
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.10.2021 10:21:33
0.85270
0.84327
0.00000
0.00000
กำไร
-13.03 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 10:21:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85270
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84327
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.10.2021 18:17:23
0.85430
0.84327
0.00000
0.00000
กำไร
-30.49 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 18:17:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85430
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.49 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.84327
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
04.10.2021 15:36:26
0.85615
0.84327
0.00000
0.00000
กำไร
-17.80 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 15:36:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85615
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.80 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84327
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
04.10.2021 15:36:21
0.85616
0.84327
0.00000
0.00000
กำไร
-17.81 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 15:36:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85616
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.81 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84327
รับกำไร (Take profit)
0.00000