ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:56
25.504
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.72 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.504
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:53
25.504
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.72 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.504
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:51
25.505
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.77 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.505
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:48
25.504
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.72 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.504
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:48
25.504
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.72 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.504
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:46
25.499
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.47 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.499
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:44
25.501
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.57 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.501
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:43
25.501
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.57 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.501
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:40
25.502
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.62 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.502
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.62 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:38
25.502
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.62 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.502
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.62 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
09.04.2021 04:28:36
25.501
24.956
0.000
0.000
กำไร
-27.57 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 04:28:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.501
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.956
รับกำไร (Take profit)
0.000