ขาย
0.01
23.10.2020 20:00:01
24.515
24.622
24.815
24.425
กำไร
-5.57 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 20:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
24.515
หยุดขาดทุน (Stop loss)
24.815
กำไร
-5.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
24.622
รับกำไร (Take profit)
24.425
ซื้อ
0.15
22.10.2020 14:00:01
24.917
24.602
24.367
25.077
กำไร
-241.13 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 14:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
24.917
หยุดขาดทุน (Stop loss)
24.367
กำไร
-241.13 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
24.602
รับกำไร (Take profit)
25.077
ซื้อ
3
12.10.2020 21:25:00
125.16
115.02
0.00
0.00
กำไร
-31.19 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 21:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
125.16
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-31.19 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
115.02
รับกำไร (Take profit)
0.00