โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.04
10.09.2019 23:01:07
1487.80
1513.24
0.00
1474.57
กำไร
-102.56 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 23:01:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1487.80
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-102.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1513.24
รับกำไร (Take profit)
1474.57
ซื้อ
0.05
04.09.2019 16:30:58
1544.74
1513.10
0.00
0.00
กำไร
-159.20 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 16:30:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1544.74
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-159.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1513.10
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.01
03.06.2019 11:30:59
1315.09
1513.24
0.00
1305.00
กำไร
-198.35 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2019 11:30:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1315.09
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-198.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1513.24
รับกำไร (Take profit)
1305.00