โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.02
19.08.2019 14:44:30
1494.06
1506.46
0.00
0.00
กำไร
-25.20 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 14:44:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1494.06
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-25.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1506.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.01
19.08.2019 12:24:13
1500.59
1506.31
0.00
1515.00
กำไร
5.52 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 12:24:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1500.59
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
5.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1506.31
รับกำไร (Take profit)
1515.00
ซื้อ
0.02
16.08.2019 20:53:06
1515.11
1506.31
0.00
1515.00
กำไร
-18.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 20:53:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1515.11
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-18.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1506.31
รับกำไร (Take profit)
1515.00
ซื้อ
0.02
16.08.2019 20:46:24
1514.30
1506.31
0.00
1515.00
กำไร
-16.38 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 20:46:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1514.30
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-16.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1506.31
รับกำไร (Take profit)
1515.00
ขาย
0.02
12.08.2019 11:18:41
1495.21
1506.46
0.00
1480.00
กำไร
-22.90 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2019 11:18:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1495.21
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-22.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1506.46
รับกำไร (Take profit)
1480.00
ซื้อ
0.01
25.07.2019 06:36:14
0.69721
0.67779
0.00000
0.70000
กำไร
-19.52 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2019 06:36:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.69721
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.67779
รับกำไร (Take profit)
0.70000
ขาย
0.01
03.06.2019 11:30:59
1315.09
1506.46
0.00
1305.00
กำไร
-191.57 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2019 11:30:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1315.09
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-191.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1506.46
รับกำไร (Take profit)
1305.00