โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.02
05.12.2019 21:19:54
1.04362
1.04412
0.00000
0.00000
กำไร
0.26 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 21:19:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04362
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.04412
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.12.2019 19:28:59
1.04436
1.04412
0.00000
0.00000
กำไร
-0.36 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 19:28:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04436
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.04412
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.12.2019 18:28:16
1.04477
1.04412
0.00000
0.00000
กำไร
-0.62 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 18:28:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04477
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.04412
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.12.2019 13:25:32
1.04554
1.04412
0.00000
0.00000
กำไร
-1.13 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 13:25:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04554
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.04412
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.12.2019 05:57:31
1.04591
1.04412
0.00000
0.00000
กำไร
-1.37 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 05:57:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04591
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.04412
รับกำไร (Take profit)
0.00000