โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.1
24.04.2019 05:17:26
0.66238
0.64243
0.00000
0.69983
กำไร
-2.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 05:17:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66238
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.64243
รับกำไร (Take profit)
0.69983
ซื้อ
0.1
24.04.2019 04:46:29
0.89124
0.85252
0.00000
0.90113
กำไร
-2.92 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 04:46:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89124
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.85252
รับกำไร (Take profit)
0.90113
ซื้อ
0.3
17.04.2019 11:14:50
0.89723
0.85252
0.00000
0.90141
กำไร
-10.11 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2019 11:14:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89723
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
0.85252
รับกำไร (Take profit)
0.90141
ซื้อ
0.3
17.04.2019 10:46:02
0.89793
0.85252
0.00000
0.90141
กำไร
-10.27 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2019 10:46:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89793
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
0.85252
รับกำไร (Take profit)
0.90141