โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.05
30.04.2019 16:25:40
1.84911
1.83572
0.00000
1.82356
กำไร
0.4638
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 16:25:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.84911
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.83572
รับกำไร (Take profit)
1.82356
ซื้อ
0.1
24.04.2019 05:17:26
0.66238
0.65508
0.00000
0.69983
กำไร
-0.73
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 05:17:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66238
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.73 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65508
รับกำไร (Take profit)
0.69983
ซื้อ
0.1
24.04.2019 04:46:29
0.89124
0.87947
0.00000
0.90113
กำไร
-0.8757
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 04:46:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89124
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.87947
รับกำไร (Take profit)
0.90113
ซื้อ
0.3
17.04.2019 11:14:50
0.89723
0.87947
0.00000
0.90141
กำไร
-3.9641
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2019 11:14:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89723
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
0.87947
รับกำไร (Take profit)
0.90141
ซื้อ
0.3
17.04.2019 10:46:02
0.89793
0.87947
0.00000
0.90141
กำไร
-4.1204
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2019 10:46:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89793
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
0.87947
รับกำไร (Take profit)
0.90141
คัดลอก
0.00 USD
24.01.2019 06:04:56
33.65%
-79.45%
0.00
0.00
กำไร
85.28
Komeng86
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2019 06:04:56
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
85.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00