ซื้อ
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.21269
0.00000
0.00000
กำไร
50.07 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 18:26:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19590
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
50.07 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.21269
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.21269
0.00000
0.00000
กำไร
50.07 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 18:26:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19590
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
50.07 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.21269
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.21269
0.00000
0.00000
กำไร
50.07 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 18:26:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19590
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
50.07 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.21269
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.21270
0.00000
0.00000
กำไร
-147.15 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 06:12:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16375
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-147.15 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.21270
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.21270
0.00000
0.00000
กำไร
-147.15 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 06:12:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16375
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-147.15 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.21270
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.21270
0.00000
0.00000
กำไร
-147.15 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 06:12:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16375
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-147.15 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.21270
รับกำไร (Take profit)
0.00000