โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.03
06.08.2020 09:29:59
1.18935
1.18417
0.00000
0.00000
กำไร
-15.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 09:29:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18935
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-15.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18417
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
06.08.2020 09:29:54
1.18937
1.18417
0.00000
0.00000
กำไร
-15.90 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 09:29:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18937
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-15.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18417
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
06.08.2020 09:29:50
1.18936
1.18417
0.00000
0.00000
กำไร
-15.87 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 09:29:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18936
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-15.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18417
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
27.07.2020 14:58:09
1.17395
1.18431
0.00000
0.00000
กำไร
-31.38 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 14:58:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17395
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-31.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18431
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
27.07.2020 03:23:01
1.16700
1.18431
0.00000
0.00000
กำไร
-52.23 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 03:23:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16700
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-52.23 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18431
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
24.07.2020 20:00:47
1.16352
1.18431
0.00000
0.00000
กำไร
-62.67 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 20:00:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16352
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-62.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18431
รับกำไร (Take profit)
0.00000