โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
18.09.2019 19:23:15
1.97166
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-14.13 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 19:23:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.97166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
17.09.2019 17:17:38
1.96353
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-211.40 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 17:17:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96353
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-211.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
17.09.2019 14:12:38
1.96225
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-220.21 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 14:12:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96225
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-220.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
17.09.2019 14:00:46
1.96097
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-229.02 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 14:00:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96097
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-229.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
02.07.2019 17:40:04
136.244
134.152
0.000
0.000
กำไร
-19.65 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:40:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
136.244
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-19.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.152
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
02.07.2019 17:22:51
136.313
134.152
0.000
0.000
กำไร
-20.29 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:22:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
136.313
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-20.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.152
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
02.07.2019 17:21:40
136.399
134.152
0.000
0.000
กำไร
-21.09 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:21:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
136.399
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-21.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.152
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
02.07.2019 17:12:08
136.481
134.152
0.000
0.000
กำไร
-21.85 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:12:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
136.481
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-21.85 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.152
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
02.07.2019 17:06:58
136.586
134.152
0.000
0.000
กำไร
-22.83 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:06:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
136.586
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-22.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.152
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
02.07.2019 17:06:05
136.648
134.152
0.000
0.000
กำไร
-23.41 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:06:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
136.648
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-23.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.152
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
02.07.2019 17:01:04
136.697
134.152
0.000
0.000
กำไร
-23.86 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 17:01:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
136.697
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-23.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.152
รับกำไร (Take profit)
0.000