คัดลอก
4.14 USD
23.07.2021 13:43:31
369.31%
190.65%
0.00
0.00
กำไร
-5.71 USD
GPSrobot
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 13:43:31
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-5.71 USD
ปริมาณเทรด
4.14 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00