โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
10.04.2019 17:49:03
0.89883
0.88478
0.00000
0.93584
กำไร
-10.90 USD
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2019 17:49:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89883
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88478
รับกำไร (Take profit)
0.93584