โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.02
20.02.2020 08:35:27
1.07915
1.07905
1.07643
1.09808
กำไร
-0.40 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 08:35:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07915
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.07643
กำไร
-0.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07905
รับกำไร (Take profit)
1.09808