โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
10.04.2019 17:49:03
0.89883
0.88112
0.00000
0.91501
กำไร
-13.38
NZDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2019 17:49:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89883
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88112
รับกำไร (Take profit)
0.91501
ซื้อ
0.01
08.04.2019 09:28:36
0.67305
0.65576
0.00000
0.67966
กำไร
-17.39
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 09:28:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67305
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65576
รับกำไร (Take profit)
0.67966