ซื้อ
0.01
14.05.2021 05:46:49
1.21792
1.21709
0.00000
1.21992
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 05:46:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21792
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21709
รับกำไร (Take profit)
1.21992
ขาย
0.01
13.05.2021 22:42:57
1.21559
1.21732
0.00000
1.21359
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 22:42:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21559
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21732
รับกำไร (Take profit)
1.21359
ซื้อ
0.01
13.05.2021 21:20:50
0.77275
0.77252
0.00000
0.77475
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 21:20:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77275
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77252
รับกำไร (Take profit)
0.77475
ขาย
0.01
13.05.2021 18:21:07
0.77208
0.77275
0.00000
0.77008
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 18:21:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.77208
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77275
รับกำไร (Take profit)
0.77008
ขาย
0.01
13.05.2021 18:05:06
1.20714
1.20890
0.00000
1.20514
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 18:05:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20714
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20890
รับกำไร (Take profit)
1.20514
ขาย
0.01
13.05.2021 17:58:08
132.290
132.414
0.000
132.090
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 17:58:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.290
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.414
รับกำไร (Take profit)
132.090
ซื้อ
0.01
13.05.2021 15:32:15
1.20924
1.20869
0.00000
1.21124
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 15:32:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20924
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20869
รับกำไร (Take profit)
1.21124
ซื้อ
0.01
13.05.2021 13:39:05
132.345
132.385
0.000
132.545
กำไร
0.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 13:39:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.345
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.385
รับกำไร (Take profit)
132.545
คัดลอก
100.49 USD
06.05.2021 19:15:00
-7.33%
-17.47%
0.00
0.00
กำไร
0.52 USD
GrowthFactor
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 19:15:00
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.52 USD
ปริมาณเทรด
100.49 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00